Miesięczne archiwum: Listopad 2012

Martwa natura jest jednym z najbardziej popularnych tematów plastycznych w historii. Można powiedzieć, ze obowiązkiem każdego szanującego się rysownika jest umiejętność poprawnego zakomponowania i narysowania tego tematu. Rozpoczynając swoją przygodę z tym tematem musisz zacząć od znalezienia odpowiedniego miejsca aby ją ustawić – powinno być dobrze oświetlone światłem dziennym.

 

Czytaj dalej

W tym artykule postaram się naświetlić to, jak należy rozumieć tytuł pierwszej części egzaminu wstępnego na WAPW.
Opis składa się z trzech członów:

– zapamiętywanie,

– graficzna synteza

– przestrzeń.

Czytaj dalej

Drugie zadanie egzaminacyjne WAPW (w pierwszym etapie) „rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej“ jest skonstruowane zazwyczaj „wielopoziomowo” – tak aby sprawdzić jak najwięcej elementów budujących predyspozycje kandydata:

1.     predyspozycje rysunkowo/plastyczne – „jasność” wypowiedzi graficznej,

2.     umiejętność czytania ze zrozumieniem,

3.     umiejętność wiązania ze sobą informacji o przestrzeni,

4.     umiejętność łączenia informacji pomiędzy rysunkami płaskimi a przestrzennymi,

5.     szybkość i celność myślenia o przestrzeni,

6.     uporządkowany i logiczny sposób myślenia,

7.     dokładność rysunkowa.
Czytaj dalej