kurs akwareli

Jednym z najciekawszych tematów akwarelowych są prace o charakterze science fiction. W ramach takiej kompozycji możliwe jest by puścić wodzę fantazji, znaleźć ciekawe efekty świetlne i klimat. Dodatkowo, należy sobie zdawać sprawę, że jest to przestrzeń z całkowicie wymyślonym detalem, nikt tego nigdy nie widział i niewielkie pomyłki nie będą miały zazwyczaj dużego znaczenia (jak np. w przypadku architektury historycznej).

FAZA 1. Narysuj szkic do pracy miękkim ołówkiem 4B, pamiętaj aby nakładać kreskę na tyle delikatnie aby nie zniszczyć papieru akwarelowego. Znajdź horyzont wraz z głównym punktem zbiegu. Staraj się wiernie przenieść proporcje elementów przestrzennych pracy oraz postaci. Budując szkic patrz także na gotową pracę akwarelową (faza 5) – tam czytelne są wszystkie detale.

Czytaj dalej