Prace domowe

    Działania rysunkowe w ramach grupy zaawansowanej podzielone są na kilka „przestrzeni”, związanych z kierunkami rozwoju oraz naciskiem na poszczególne elementy procesu rysunkowego. Ważne aby mieć świadomość, że celem tutoriali „step by step” jest zbudowanie poziomu technologicznego pracy, jakości kreski czy cieniowania, świadomości ciekawych efektów plastycznych oraz poprawnej kompozycji.  Owszem, tutoriale są istotne – przykładem może być fakt,  że bardzo trudnym jest nauczenie się akwareli, flamastra czy kredki bez korzystania z takich pomocy. Budują one świadomość danej techniki jak i kulturę rysunkową w ogóle.
Kolejną przestrzenią jest budowanie własnych autorskich prac z wyobraźni lub posiłkując się fotografiami. Bardzo często interpretujemy tutaj rzeczywistość, budujemy ciekawą kompozycję lub planszę. Jesteśmy zmuszeni do przerabiania elementów prawdziwej przestrzeni, tak aby były ciekawe i budowały „scenę” lub jej nastrój.
Jeszcze inną przestrzenią jest budowanie kompozycji na zadany temat całkowicie z wyobraźni (posiłkując się elementami zapamiętanymi). Ta przestrzeń to synteza, interpretacja, analiza… KREATYWNOŚĆ. Nie wspominam tutaj o wadze innych tematów rysunkowych np. postaci, martwej naturze, tematach geometrycznych – temat byłby zbyt szeroki.
Trzy pierwsze „przestrzenie” są ze sobą nierozerwalnie połączone i nie sposób jest zbudować wysokiego poziomu plastycznego omijając np. prace autorskie czy „kreatywne – z wyobraźni” a koncentrując wyłącznie na tutorialach. W takim wypadku nasza technika rysunkowa może być wysoko „wyśrubowana” – problem jednak w tym, że możesz po prostu nie wiedzieć co narysować i jak zaplanować pracę w momencie gdy podejdziesz do działań samodzielnych np. egzaminu, pleneru czy innego sprawdzianu Twoich rzeczywistych umiejętności i kreatywności.