zadania

Drugie zadanie egzaminacyjne WAPW (w pierwszym etapie) „rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej“ jest skonstruowane zazwyczaj „wielopoziomowo” – tak aby sprawdzić jak najwięcej elementów budujących predyspozycje kandydata:

1.     predyspozycje rysunkowo/plastyczne – „jasność” wypowiedzi graficznej,

2.     umiejętność czytania ze zrozumieniem,

3.     umiejętność wiązania ze sobą informacji o przestrzeni,

4.     umiejętność łączenia informacji pomiędzy rysunkami płaskimi a przestrzennymi,

5.     szybkość i celność myślenia o przestrzeni,

6.     uporządkowany i logiczny sposób myślenia,

7.     dokładność rysunkowa.
Czytaj dalej