Bardzo ciekawym i zarazem rozwojowym kierunkiem nauki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jest Wydział Sztuki Mediów. Sam wydział powstał w 2009 roku na fali popularności i rozwoju internetu, mediów społecznościowych i reklamy w latach 2000-nych i jest pierwszą tego rodzaju jednostką w Polsce. 

Studia na Wydziale Sztuki Mediów nastawione są z jednej strony na ogólny rozwój plastyczny i artystyczny w przestrzeni warszawskiej Akademii a z drugiej strony na nowoczesne formy wypowiedzi w fotografii, filmie i innych mediach „ruchomych”. Na studiach nie są oczywiście pomijane klasyczne formy wypowiedzi artystycznej, jak rysunek, malarstwo czy rzeźba. Duży nacisk kładziony jest na budowanie relacji pomiędzy klasycznym warsztatem artystycznym a super-nowoczesnymi formami medialnymi i zrozumienie mechanizmów współczesnego komunikatu artystycznego.  „Absolwentki i absolwenci Wydziału Sztuki Mediów posiadają także kompetencje społeczne w zakresie tworzenia zespołów realizujących projekty artystyczne i kierowania ich pracą. Są przygotowani do podejmowania współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach wielopłaszczyznowych, zaangażowanych społecznie projektów artystycznych.”

Teczka na Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powinna uwzględniać zarówno prace rysowane z natury, martwe natury i postaci (modele), oraz malarstwo akrylowe ale także prace fotograficzne, które świadczą o dociekliwości kandydata oraz wrażliwości na otaczające piękno.
W pracowni Kurs Rysunku Moduł pomożemy Ci przygotować teczkę i przygotujemy do egzaminu na Wydział Sztuki Mediów ASP. Prowadzimy zajęcia od zera, przechodząc przez wszystkie aspekty teczki i egzaminu. Zajęcia prowadzone są wielowątkowo, zarówno przez praktyków jak i prowadzących zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych.

PRACE RYSUNKOWE – Jako, że warsztat projektanta zajmującego się mediami, przekazem graficznym i reklamą jest złożony i wieloaspektowy taka powinna być też część rysunkowa teczki.  Część rysunkowa teczki powinna świadczyć o umiejętnościach posługiwania się klasycznym warsztatem rysunkowym, umiejętnościach w zakresie budowania kompozycji, znajdowania proporcji i uwypuklania wybranych jej elementów.

PRACE MALARSKIE – Malarstwo powinno być przeznaczone do teczki na Sztukę Mediów ASP. Dobrze jest gdy w ramach prac malarskich widoczne jest zainteresowanie przyszłego studenta ruchem, kolorem i światłem oraz komunikatywnością prac plastycznych. Prace malarskie powinny charakteryzować się wysoką różnorodnością kolorystyczną i tematyczną (nie powinny być takie same) – dbamy o to podczas zajęć w pracowni Kurs Rysunku Moduł.

PRACE FOTOGRAFICZNE – Kandydat na studenta Sztuki Mediów ASP powinien legitymować się podstawowymi wiadomościami związanymi kompozycją i środkami przekazu w fotografii. Jeżeli wydaje ci się, że twoje zdjęcia w iPhone mają artystyczny charakter i wystarczy wybrać kilka, wydrukować i „wrzucić do teczki”… najprawdopodobniej się mylisz. Przyszli studenci cały czas noszą przy sobie aparat fotograficzny i wykorzystują każdą sposobność by „ustrzelić” ciekawe zdjęcie. Jeżeli masz możliwość samemu zadbać o proces wywołania i odbitki twojej fotografii i robisz to dobrze – tym lepiej. Zainteresuj się fotografią a Twoja teczka zyska znacznie na wartości 😉